Draudimas

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Apdrausta veikla:

 • Apdraustojo civilinė atsakomybė dėl Apdraustojo valdomų patalpų, statinių, teritorijos adresu Daukanto g. 4, Šiauliai.
 • Apdraustojo civilinė atsakomybė trečiajam asmeniui už žalą, padarytą dėl Apdraustojo vykdomos veiklos – Autoserviso veikla.
 • Apdraustojo civilinė atsakomybė trečiajam asmeniui už žalą, padarytą dėl Apdraustojo patiekto produkto/paslaugos – Autoserviso veikla.
 • Apdraustojo, kaip darbdavio civilinė atsakomybė trečiajam asmeniui už žalą, padarytą jo darbuotojams, kilusią dėl nelaimingo atsitikimo darbo metu ir (ar) pakeliui į darbą ar iš darbo. Apdraustoji veikla – Autoserviso veikla.

Kokia šio draudimo rūšis?

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas – ne gyvybės draudimo rūšis. Šiuo draudimo tikslas – atlyginti nuostolius nukentėjusiam trečiajam asmeniui, kuris nukentėjo dėl Jūsų draudimo nurodytos vykdomos apdraustos veiklos, teikiamos paslaugos ir/ar produkto.

Kam taikoma draudimo apsauga?

Apdraudžiama Apdraustojo civilinė atsakomybė pagal pasirinktą draudimo apsaugos apimtį:

 • Veiklos civilinės atsakomybės draudimo atveju – kilusi Apdraustajam vykdant apdraustą draudimo liudijime nurodytą veiklą ar (ir) Apdraustajam eksploatuojant teisėtai priklausančius ir (ar) jo teisėtu pagrindu valdomus statinius, patalpas, teritorijas, reklaminius stendus, iškabas, įrengimus ar kitą draudimo liudijime nurodytu adresu esantį turtą.
 • Produkto civilinės atsakomybės draudimo atveju – padaryta Apdraustojo pateiktu netinkamos kokybės produktu arba paslauga.
 • Apdraustojo kaip darbdavio civilinė atsakomybė už žalą, padarytą jo darbuotojams, kilusią dėl nelaimingo atsitikimo darbo metu ir (ar) pakeliui į darbą ar iš darbo.
 • Už žalą Apdraustojo nuomos, panaudos ar panašių sutarčių pagrindais naudojamam turtui.
 • Už gamtai padarytą žalą.
 • Už organizuojamo renginio metu padarytą žalą.
 • Už pakrovimo/iškrovimo metu trečiųjų asmenų transporto priemonėms padarytą žalą ir/ar žalą, padarytą su statybos, žemės ūkio mašinomis, savaeigėmis transporto priemonėmis.
 • Už žalą, padarytą atliekant statybos darbus.
 • Dėl Apdraustojo subrangovų padarytos žalos.
 • Už neturtinę (moralinę) žalą.
 • Pagal kitas papildomas draudimo sąlygas, pagal kurias šalys susitarė individualiai išplėsti Draudiko teikiamą draudimo apsaugą.